Login Form

 

Language Switcher

 

Zmiany w środowisku – 'Czarny Trójkąt' nabiera barw

Wrażliwość porostów można wykorzystać stosując ich występowanie lub ich brak do oznaczania jakości powietrza. W przeciwieństwie do pomiarów technicznych obserwacje te są dla każdego łatwe do przeprowadzenia. W ten sposób można rozpoznać zarówno przestrzenne zróżnicowanie zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi jak również ich zmiany w czasie.

Obserwacje te zostały ustandaryzowane jak wytyczne Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów (VDI) odnośnie bioindykacji z zastosowaniem porostów, których najnowsza wersja uwzględnia także rejestrowanie substancji odżywczych pochodzących z gospodarki rolnej (Bartholomess et al. 2004).

W naszym regionie te substancje odżywcze nie odgrywają dużej roli, dlatego dobre wyniki można uzyskać stosując nawet prostą skalę tolerancji toksycznej Wirtha (1991), która nadaje się doskonale do obserwacji stanu środowiska np. z klasami szkolnymi.

9 klas tolerancji toksycznej obejmuje zakres od 1 = bardzo wrażliwy do 9 = bardzo niewrażliwy.

W 1990 r. w naszym regionie występował prawie wyłącznie jeden, bardzo niewrażliwy gatunek porostów misecznica proszkowata Lecanora conizaeoides (klasa 9 tolerancji na toksyny). Mapy jakości powietrza opierały się więc na jego zróżnicowanej częstości występowania (ryc.): Kartowanie pomiędzy Görlitz a Hagenwerder prowadzone w ramach projektu dla uczniów wiosną 1990 r. ukazuje zróżnicowaną częstość występowania tego gatunku. Tam, gdzie było go więcej, jakość powietrza była względnie dobra.

Obecnie można obserwować u nas ponownie wiele bardziej wrażliwych gatunków porostów. Ciągle jednak brak przedstawicieli dwóch najbardziej wrażliwych klas. Być może właśnie Państwu uda się je odnaleźć jako pierwszym (ryc.)? Pomocą w rozpoznaniu porostów służy nasz klucz do oznaczania porostów oraz informacje o poszczególnych gatunkach. Z chęcią pomożemy w oznaczaniu porostów osobom, które się z nami skontaktują lub zgłoszą swoje znaleziska.

 

 

Literatura

Bartholmess, H., Erhardt, W., Frahm, J. P., Franzen-Reuter, I.,  John, V.,  Kirschbaum, U.,  Türk, R., Windisch, U. & Wirth, V 2004: Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen auf Flechten (Bioindikation). Kartierung der Diversität epiphytischer Flechten als Indikator fur die Luftgüte  VDI 3957, cz. 13. – Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure, 27 s.

Wirth, V. (1991): Zeigerwerte von Flechten. – Scripta Geobotanica 18: 215–237.

 

Abb. : Duże porosty epifityczne na terenie Euroregionu Nysa, ułożone według klas tolerancji toksycznej wg Wirtha (1991). czarny: występowanie stwierdzone obecnie, szary: stwierdzony tylko w źródłach historycznych


wzrost tolerancji toksycznej

1

2

3

4

5

6

7

8

mąkla rozłożysta Evernia divaricata

obrostnica rzęsowata Anaptychia ciliaris

żółtlica chropowata Flavoparmelia caperata

włostka brązowa Bryoria fuscescens

brązowniczka (płucnica) zielonawa Tuckermannopsis chlorophylla

mąkla tarniowa Evernia prunastri

tarczownica skalna Parmelia saxatilis

pustułka pęcherzykowata Hypogymnia physodes

Leptogium saturninum

włostka cieniutka Bryoria capillaris

soreniec
opylony Physconia distorta

złotlinka jaskrawa Vulpicida pinastri

płucnik modry Platismatia glauca

pustułka rurkowata Hypogymnia tubulosa

płaskotka rozlana Parmeliopsis ambigua

tarczownica bruzdkowana Parmelia sulcata

granicznik tarczowy Lobaria amplissima

nibypłucnik wątpliwy Cetrelia cetrarioides

brodaczka zwyczajna Usnea filipendula

przystrumyczek pustułkowy Hypotrachyna revoluta

 

przylepka
łuseczkowata Melanelia exasperatula

orzast kolisty Phaeophyscia orbicularis

obrost
wzniesiony Physcia adscendens

granicznik płucnik Lobaria pulmonaria

galaretnica sztywna Collema flaccidum

 

pawężnica łuseczkowata

Peltigera praetextata

 

przylepnik okopcony Melanelia glabratula

mąklik otrębiastyPseudevernia furfuracea

obrost drobnyPhyscia tenella

tarczynka przygraniczna

Lobaria scrobiculata

tarczynka dziurkowana Menegazzia terebrata

 

obrost sinawy Physcia aipolia

 

biedronecznik zmienny

Punctelia subrudecta

złotorost ścienny Xanthoria parietina

 

pawężniczka sorediowa Nephroma parile

 

 

 

 

odnożyca mączysta Ramalina farinacea

 

 

przylepka szorstka Melanelia exasperata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię Nazwisko E-Mail Telefon Instytucja Zainteresowania/Temat TPL_DREI_FORM_DATE TPL_DREI_FORM_PLACE_FINDING TPL_DREI_FORM_SUBSTRATUM TPL_DREI_FORM_HABITAT TPL_DREI_FORM_ALTITUDE TPL_DREI_FORM_COORDINATES TPL_DREI_FORM_PHOTO TPL_DREI_FORM_SPECIES TPL_DREI_FORM_MAP_DATUM TPL_DREI_FORM_TOPOGRAPHIC_BLUR TPL_DREI_FORM_YES TPL_DREI_FORM_NO TPL_DREI_FORM_CHOOSE TPL_DREI_FORM_WGS84 TPL_DREI_FORM_POTSDAM TPL_DREI_FORM_GAUSS Zgłaszać Resetowanie
Impressum